Gelukwense aan
Annie LandmanAan: Oumagrootjie

Baie geluk met Oumagrootrjie se 100ste verjaardag

Baie liefde
Nadie en Darryl

Na volgende boodskap