Annie Landman
se lewe in beeld

|1947 tot 1964|1965 tot 1985|1989 tot 2005|

Kliek op foto's vir vergrotings

Terug na "Fotos Deel 1"

Terug na Voorblad


1989:
Met kleindogter
Ansa

1993:
Met suster
Hester

1994:
Met agter-
kleinkinders

1995:
Met agterk-
leinkinders

1998:
Vyf geslagte

Collage:
met die Engelbrechts

1999:
Met agter-
kleinkinders

1999:
Met agter-
kleinkinders

2000:
Kersdag met
dogter Lydia

2003:
Kersdag met
dogter Sara

2003:
Kersdag

2003:
Kersdag met
Landmans

Met agterk-
kleindogter


Na "Viering - Deel 1"